Заштита животне средине

 

Правна клиника за заштиту животне средине

 

 

Сертификат

Који потврђује Ваше знање из ове области.

Додатно знање

Међу првима стекните систематско знање из ове области.

Пракса

У Покрајинском заводу за заштиту природе.

 

Правна клиника за заштиту животне средине Правног факултета у Новом Саду основана је 2007. године као прва правна клиника ове врсте у југоисточној Европи. Основана је на иницијативу проф. др Душана Николића и уз подршку проф. др Едварда Лојда (Edward Lloyd), тадашњег руководиоца сличне правне клинике на Колумбија Универзитету у Њујорку. Правна клинка је формирана са циљем да се обезбеди целовит приступ изучавању права заштите животне средине. Од 2007. године до данас стотине студената Правног факултета у Новом Саду имале су прилику да, учешћем у раду правне клинике, стекну нова знања о различитим правним аспектима заштите животне средине.

Предавања наставника који се баве појединим аспектима заштите животне средине омогућују полазницима Правне клинике да стекну целовит, системски увид у ту проблематику и да се, у складу са својим интересовањима, определе за питање из области права заштите животне средине које ће бити предмет њиховог самосталног истраживања. Резултате самосталног истраживања студенти презентују на крају циклуса Правне клинике. Надградњу над претходно стеченим теоријским знањем у области права заштите животне средине представља практична настава у Покрајинском заводу за заштиту животне средине,  која се организује у оквиру сваког циклуса Правне клинике.

 

Једино мени познато место за систематско изучавање права животне средине.
Александар Пејић
2017/2018.
Сарадња и блискост са сарадницима, као и њихова посвећеност ме је одушевила. Морам признати да је Клиника за заштиту животне средине била добар избор.
Сашка Гас
2017/2018.
Било је задовољство радити са сарадницима и похађати праксу у Покрајинском заводу за заштиту природе.
Ивана Коруга
2017/18.