Додатно знање

У оквиру Правних клиника одржавају се предавања професора са Правног факултета у Новом Саду, као и гостујућих професора који су признати стручњаци у конкретној области.